ความรู้เรื่องรถ

นักบิดควรรู้..!! กฎหมายใหม่เตรียมบังคับใช้แล้ว

นักบิดควรรู้..!! กฎหมายใหม่เตรียมบังคับใช้แล้ว 20 กันยายน 62 กฎหมายใหม่เตรียมบังคับใช้แล้ว ตำรวจจราจรห้ามยึดใบขับขี่โดยเด็ดขาด
เปิดสาระสำคัญกฎหมายจราจรฉบับแก้ไขที่จะบังคับใช้ 20 กันยายนนี้ ตำรวจออกใบสั่งไม่มีอำนาจเรียกยึดใบขับขี่ ให้ส่งใบสั่งไปที่บ้านเจ้าของรถแทนเหน็บติดรถ โดยผู้ขับขี่จะต้องพกใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถและจะต้องแสดงใบขับขี่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจ ซึ่งสามารถแสดงได้ 3 แบบ ได้แก่
1. ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงแบบเดิม
2. ใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบขับขี่ดิจิตอล ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE
3. สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งไม่สามารถใช้ภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้
ทั้งนี้หลังจากประกาศใช้แล้ว ประชาชนสามารถพกใบอนุญาตขับขี่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 แบบ ส่วนตัวยืนยันว่าสามารถใช้ได้จริง เพราะบังคับเป็นกฎหมาย เพื่อความสะดวกสบายของประชาชน
โดยสรุปง่ายๆกฎหมายใหม่มีเนื้อหาหลักอยู่ 3 อย่างคือ
1.ตำรวจห้ามยึดใบขับขี่ : กฎหมายจราจรฉบับใหม่ ยกเลิกมาตรา 140 พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่ระบุว่า “ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ ” ส่งผลให้ตำรวจไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้
2.ส่งใบสั่งไปทางไปรษณีย์: มาตรา 140 พ.ร.บ. จราจรฉบับใหม่แทนเหน็บติดรถ
3. แสดงใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามมาตรา 31/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562

#นักบิดควรรู้..!! กฎหมายใหม่เตรียมบังคับใช้แล้ว #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *